L-23

L-23


Introduktion

Formålet med denne trim guide er at give vores L-23 kunder nogle retningslinier i, hvordan man får størst mulig udbytte af sine nye North Sails.

Følg vejledningen så nøjagtigt så muligt. Det er dog altid en god ide, at eksperimentere på sin egen båd, da mandskabets vægt, bådens balance, samt lokale forhold også kan have indflydelse på det absolut optimale trim.

Mastetrim

Før masten rejses skal nogle meget vigtige mål og opmærkninger følges for at kunne bruge denne trim guide.

1. Topvanter (tages ud af salingshornene) og forstaget holdes ind langs masten og strækkes så meget som muligt, der afsættes et mærke på alle tre wirer, ud for overkanten af mærke ved bomfæste. Disse tre mærker er nu udgangspunkt for mastens hældning og om masten står lige i båden.

2. Salingshornene længde måles fra siden af maste og til wiren dette mål er 62 cm. (max klasse regel 70cm) det er dog at anbefale da max længden giver meget mere kontrol over masten sidevejs.

Masten rejses.

3. Mastefoden placeres således, at afstanden fra centrum af forstagets pindbolt til forkant mast er 2,81 m.

4. Kontroler at afstanden fra overkanten af mærke ved bomfæste til dæk, målt på siden af masten er 61,0 cm differencen skal korrigeres på det mål på forstaget som følger.

5. Mastens hældning afsættes således, at afstanden fra det afsatte mærke på forstaget til centrum af pindbolten i forstaget målt parallelt er 1,42 m.

6. Mærkerne på overvanterne bruge til at kontrolere om masten er lige i båden, ved at måle fra mærke til dæk i begge sider af båden, dette er mere præcist end at måle fra mastetoppen.

7. Til riggens spænding har vi brugt en rigspændingsmåler af typen Tension Gauge PT-2 til 4 – 6 mm wire. Den skal stå på 22 i alle vindstyrker.

8. Undervanterne justeres til maste, står lige sideværts op til 10 m/sek. Her efter strammes undervanter til masten falder 10 cm til læ ved fokke godset.

Storsejl

Storsejlstrim

Storskødet er meget kritisk og små justeringer har stor betydning for højde og fart. Skøder man hårdt, lukker agterliget mere og giver større rorpres, men til gengæld mere højde. Dette trim kan anvendes i mellemluft på fladt vand, så længe man kan hænge båden ned. I let vind slækkes skødet således at den agterste halvdel på den øverste sejlpinden er parallel med bommen. I hård vind skødes hjem og hækstaget hales til båden igen bliver let på roret og i balance uden at man mister højde. I store bølger skal sejlet twiste mere, for at få så stort et styreområde til vinden som overhoved muligt uden båden krænger over, dette giver bedre fart og højde.

Som tommelfingerregel trimmes den bagerste halvdel på den øverste sejlpind parallelt med bommen i stort set alle vindstyrker.

Hækstaget

Hækstaget har to funktioner, at kontrollere dybden i storsejlet og hvor meget forstaget falder mod læ. Det vil sige, et strammere hækstag medføre et fladere og mere åbent  storsejl, mindre forstags fald og hermed også fladere Genua/fok. Mærk hækstag op, for hurtigt at kunne komme tilbage til et godt trim og have båden veltrimmet lige efter mærke rundingerne.

Udhal på bommen

Udhalet er en anden vigtig trimfaktor. I let vind (0-2 m/sek) skal sejlet være 3 cm fra sort mærke. I mellem vind (2-5 m/sek) 1,5 cm fra sort mærke og over (5 m/sek) hales helt ud til mærket.

Cunningham

Undlad helt at bruge cunningham i let vind. I mellem vind hales kun så meget at rynkerne langs forliget forsvinder. Når vinden er over 7 m/sek hales der hårdt for at åbne kappen og holde faconen fremme i sejlet. 

Løjgangen

Justeringer på løjgangen påvirker rorpresset væsentligt og bruges alt efter mandskabets vægt. Løjgangsvognen justeres således at bomme så længe som over hovet muligt er på centerlinien af båden (dette for at bevare så stor vindkanal mellem storsejl og Genua/fok som overhoved muligt og for at kunne sejle maksimal højde), når vinden frisker og hækstaget er halet maximalt, skødes løjgangen mod læ, til båden er i balance og let på roret.

Bomnedhalet

Bomnedhalet bruges på kryds i hård vind, til at krumme masten og hermed flade og åbne sejlets nederste del. Brug aldrig bomnedhalet på kryds under 8 m/sek, husk altid at slæk bomnedhalet, når der faldes af til slør for at undgå at bommen knækker.

På slør og læns bruges bomnedhalet på følgende måde, hal til den bagerste halvdel af den øverste sejlpind står parallelt med bommen, både på halv vind og læns under alle vind forhold. 

Genua - Fok

Faldspænding

Stræk aldrig faldet for hårdt, da faconen ellers kommer for langt frem. Stræk altid kun lige til folderne ved løjerterne forsvinder. I let vind må der gerne være små folder ved løjerterne idet faconen på genuaen/fokke derved flyttes lidt bagud og dybden øges en smule, dette giver det bedste profil.

Skødepunkt

Skødevognens placering for genuaen/fokkens trim, som udgangspunkt måles 4,40 meter fra pindboldt i forstag til centrum af skødeblokken på genuaen og 3,00 på fokken. Disse mål er forudsat at der er en 5 cm lang sjækel i halsen på forsejlet. Genuaen/fokken skal luffe jævnt langs forliget dvs. at ticklers langs forlig skal stå ens i både top og bund.

Skødespænding

Genuaen hales til den står 15 cm fra salingshornet i alle vindstyrker. Underliget er helt inde ved overvant fæste i over 3 m/sek og 5 cm fra under 3 m/sek.

Fokken hales til den lige røre enden af salingshornet og akkurat bliver stram langs underlig.

Spiler

Spilerstagen

Spilerstagens fæste på masten bør som udgangs punkt sidde i en højde af 1,40 m over ruffet.

Stagen højde justeres under de fleste forhold således, at den står vandret. Derved opnås den størst effektive længde af spilerstagen og det størst mulige projiceret areal til vinden, vores Gradient spiler er designet hertil.

I let vind justeres stagehøjden således at skødebarmene på spileren flyver lige højt, for at få den bedste indfaldsvinkel på det luv sidelig samtidig med at det læ sidelig er maximalt åbent.

I hård luft og på skæring må spilerstagen under igen omstændigheder komme nærmere forstaget end 60 cm for at forhindre at båden kommer ud af kontrol og skære op i pustene.

God vind!

 

Kontakt L23 klasse specialisterne:

Theis Palm

+45 3920 4090


theis@od.northsails.com

 Klasse organisationen er: www.L23.dk

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0Storsejl (LO-2)$0 $0 $0All-round storsejl skåret i medium hård polyester sejldug. Sejlet er med bompose for optimal kontrol af dybde, vindue ved sallingshorn for bedre at kunne trimme genua/fok fra luv side. $0 Sejlet (LO-2R) laves også med 1 reb og slæder.Storsejl standard detaljer:$0 $0 $0Klassemærke$0 $0Sejl nummer$0 $0Epoxy sejlpinde$0 $0Kollisions vindue$0 $0Lidseline$0 $0Tell tales i agterlig$0 $0Lang sejlpose$0 $0 $0 Kontakt os for priser og mere information$0 $0 $0 $0$0 $0$0 $0$0 $0Genua (LP-3X)$0 $0All-round genua - skåret i mylar dug. Dugen har et fint væv på den ene side af mylar filmen. Denne mylar dug har meget stor holdbarhed, D-cut (vandret-baneudlægning) for at kunne optage belastningerne i sejlet optimalt. Genuaen har kollisions-vindue for bedre udsyn.$0 $0Genua standard detaljer:$0 $0 $0Hager/ Tenax$0 $0Epoxy sejlpinde$0 $0Kollisions vindue$0 $0Lang sejlpose$0 $0 $0 Kontakt os for priser og mere information$0 $0 $0 $0$0 $0$0 $0$0 $0Fok (JL-4)$0 $0Fok - skåret i en hård coatet polyester dug, C-cut baneudlægning, som er tilpasset belastningerne i sejlet for at fokken skal twiste maximalt under øget belastning. Fokken har kollisions-vindue for bedre udsyn.$0 $0Fok standard detaljer:$0 $0 $0Hager/ Tenax$0 $0Epoxy sejlpinde$0 $0Kollisions vindue$0 $0Tell tales i agterlig$0 $0Lang sejlpose$0 $0 $0 Kontakt os for priser og mere information$0 $0 $0 $0Spiler (EK3-75)$0 $0 Spileren er designet som en let vejrs spiler til sejlads i vindstyrke op til 8 m/sek. hvor den er velegnet til sejle dyb og udemærker sig til kapsejlads på op og ned baner. Banelayoutet er gradient, som giver en jævn indfaldsvinkel langs sideliget og er dermed en spiler, som er nem at trimme. Spileren bliver leveret i en 30 grams nylon dug og i en spiler-pose som kan monteres i nedgangen.$0 $0Spiler standard detaljer:$0 $0 $0Sejlnummer$0 $0Sejlpose$0 $0$0 $0 Kontakt os for priser og mere information$0 $0 $0 $0