Danske Klassebåde Scan-Kap 99 Minimize

Scan-Kap 99 Print   


Storsejl (SM-6)

SM-6 storsejlet er et all round storsejl. Sejlet er designet fladt så det kan trimmes hårdt når det er nødvendigt og tvistet når rortrykket er for stort. Sejlet er skåret i triradiale baner i vores nye og patenteret Nordac Radian dug, der er en yderst stabil og hård Polyester sejldug.

 • 1 gennemgående sejlpind
 • 3 kortere agterkant sejlpinde
 • Klassemærke
 • Sejlnumre
 • Lang sejlpose

Kontakt os for priser og mere information


Fok (GLP-3DL)

GLP-3DL er designet som en allround fok og er bygget med yderst strækstabile sorte kevlar tråde. Trådene er udlagt i et unikt design med North Sails performance film på begge sider.

 • Hager i forliget
 • 2 gennemgående sejlpinde
 • 1 kortere agterkant sejlpind
 • Lang sejlpose

Kontakt os for priser og mere information


Fok (GLP-2)

GLP-2er designet som en allround fok, designet med T-Cut banelayout iPolyester/Mylar dug.

 • Hager i forliget
 • 2 gennemgående sejlpinde
 • 1 kortere agterkant sejlpind
 • Lang sejlpose

Kontakt os for priser og mere information


Spiler (SF-8)


SF-8er vores maksimum størrelse klasse lænse spiler. Den er designet i etGradient layout som giver en glat jævn spiler som er let at trimme.Selvom den er designet til at gå dybt er det også en effektiv all roundspiler. Den bliver leveret i en let stabil og tæt coated 0,75 oz. nylonsejldug.

 • Sejlnummer
 • Sejlpose

Kontakt os for priser og mere information


Gennaker (GE-3)


GE-3er vores Genaker til skærring. Den er blevet optimeret i designet iforhold til GE-2, så den nu er blevet en anelse mere flad og man kandermed gå lidt højere. Den er perfekt i vindområdet mellem fokken ogspileren. Gennakeren er stadig let at trimme og er fremstillet i eneffektiv stabil og tæt coated 0,9 oz. nylon sejldug.

 • Sejlpose

Kontakt os for priser og mere information

Introduktion


Formålet med denne tuning guide er at give vores Scan Kap 99 kunder nogle retningslinier i, hvordan man får størst mulig udbytte af sine nye North Sejl. Vi har taget udgangspunkt i Danmarks hurtigst Scan Kap 99, Frk. Fast DEN 129. Tuning guiden er udarbejdet af Jens Fast og Peter Westfal

Følg vejledningen så nøjagtigt som muligt. Det er dog altid en god idé at eksperimentere på sin egen båd, da mandskabets vægt, bådens balance, riggens beskaffenhed samt lokale forhold også kan have indflydelse på det absolut optimale trim.

Mastetrim


1.    Afstand fra forstag til forkant mastefod, målt i gennem forlugen 3.800 mm. Målet er vinkelret på
       forstaget!

2.    Herefter holdes overvanterne ind langs masten og strækkes så meget som muligt. Der
       afsættes et mærke på wirerne, ud for overkanten af det sorte ved bomfæste. Mærkerne på
       overvanterne bruges til at kontrollere at masten står lige i båden ved at måle fra mærke til dæk i
       begge sider. Dette er mere præcist end at måle fra mastetoppen.

3.    Forstaget placeres 3,535 m fra forkant mast langs dæk (J mål)

4.    Mastens hældning bestemmes således: Fokkefaldet trækkes ned til overkanten af det sorte
       mærke ved bomfæstet. Derefter føres faldet ud til forstaget og der hvor faldet går til sættes et
       mærke. Afstand fra mærket til dækket, målt parallelt med forstaget er 1,67 m.

5.    Kontroller nu - når den korrekte mastehældning er konstateret – at masten hviler på hele sin
       trædeflade på mastens fod. I modsat fald vil rig trykket blive ukonstant og forstaget hermed
       uroligt.

6.    Masten skal stå helt tilbage i dæksgennemføringen, kun med en gummiklods på 4mm mellem
       mast og agterkanten på gennemføringen. Masten kiles fast.

7.    Riggens spænding er svær at definere, da ikke alle er i besiddelse af den samme rigmåler. Til
       denne vejledning har vi anvendt en Loose Gauge type PT-2 M, hvor vi har følgende mål. Se evt.
       Tension Gauge Conversion Chart.

Rig Spænding
Vind (m/sek)


Overvant

Undervant


Forstag*
Let
0-4

36

27

169
Mellem
5-9   

38

30

167
Hård
10+

40

32

167


*Afstand fra mærke til dæk, se pkt 4.


8.  Når undervant spændingen er sat, kontrolleres om masten står lige. Tallene på
     undervanter er kun en guideline, som er erfaringer fra vores egen båd. Det er vigtigt at masten
     står lige op til 10 m/sek. Herefter strammes undervanterne til masten falder 2-6 cm til læ ved
     fokke godset alt efter mandskabets vægt. Som en rettesnor, skal undervanterne strammes hvis
     de i læ ”slasker” i 10 m/s.

Storsejl


Trim af storsejl

Storskødet er meget kritisk og små justeringer har stor betydning for højde og fart. Skøder man hårdt, lukker agterliget mere og giver større rorpres, men til gengæld mere højde. Dette trim kan anvendes i mellemluft på fladt vand, så længe man kan hænge båden ned. I let vind slækkes skødet således at ticklers ved den øverste sejlpind flyver ret bagud. I hård vind skødes godt hjem og hækstaget hales indtil båden igen bliver let på roret uden at man mister højde. I forholdsvis store bølger skal sejlet twiste mere, for at få så stort et styreområde til vinden som overhovedet muligt, samtidigt giver det også bedre fart og hermed også højde. Som tommelfingerregel trimmes den bagerste halvdel på den øverste sejlpind parallelt med bommen i stort set alle vindstyrker.

Udhal på Bom

Udhalet er en anden vigtig trimfaktor. I let vind (0-4 m/sek.) skal sejlet være 8 cm fra sort mærke. I mellemvind (5-9 m/sek.) 5 cm fra sort mærke og over 9 m/sek. hales helt ud på mærke.

Cunningham

Undlad helt at bruge cunningham i let vind. I mellem vind hales kun så meget at rynkerne langs forliget forsvinder. Når vinden er over 7 m/sek. hales der hårdt for at medvirke til at åbne kappen og holde faconen fremme i sejlet.

Løjgangen

Justering af løjgangen påvirker rorpresset væsentligt og bruges alt efter mandskabets vægt. Løjgangsvognen justeres således at bommen, så længe som overhovedet muligt, er på centerlinien af båden, altså til luv (dette for at bevare så stor vindkanal mellem storsejl og fok som overhovedet muligt og for, at kunne sejle maximal højde). Når vinden så frisker og hækstaget er halet maximalt køres løjgangen til læ indtil båden er i balance og let på roret.

Hækstaget

Hækstaget har to funktioner: at kontrollere dybden i storsejlet og hvor meget forstaget falder mod læ. Det vil sige, at et strammere hækstag betyder et fladere og mere åbent storsejl, mindre forstags fald og hermed også fladere fok. Vi har mærket vores hækstag op for hver 3 cm, så vi hurtigt kan komme tilbage til et godt trim og have båden veltrimmet lige efter mærke rundningerne.

Kicker

Brug aldrig bomnedhalet på kryds. Bomnedhalet bruges på følgende måde: hal til den bagerste halvdel af den øverste sejlpind står parallelt med bommen, både på halv vind og læns, under alle vind forhold.

Fok

Skødepunkt

Skødevognens placering er kritisk for forsejlenes trim. På vores båd har vi et skødesystem, der består af en skinne, som er monteret på tværs af dækket, med en afstand til centrum af forstagets pinbolt på 3.850 mm/3.900mm, korteste afstand er til den yderste ende af skinnen. På skinnen er der en vogn med en blok (Så man har mulighed for at skøde ud i borde i rigtig meget luft og på åbne kurser (barberhal)). Igennem blokken på vognen er monteret en line, der går tilbage til cockpit, med blok. Denne blok danner udgangspunkt for vores skødepunkt. Trækpunktet er cirka 10 cm over dæk, og afstanden fra trækpunktet til centrum af forstagets pindbolt er 3.930 mm. Forsejlene skal luffe jævnt langs forliget, det vil sige, at ticklers skal stå ens både i top og bund.
Princippet er at skødepunktet hales ned i let vind og sejlads i bølger for at skabe god facon i fokken hele vejen op. Når vinden øger (10 m/s +), hæver vi skødepunktet en smule (1-3 cm) for at flade fokken i bunden.

Skødespænding

Fokken hales til et referancemærke, der placeres 50 mm fra enden af sallingshornet, og akkurat bliver stram langs underliget.

Fald Spænding

Stræk aldrig faldet for hårdt, da faconen ellers kommer for langt frem. Stræk kun lige så folderne ved løjerterne forsvinder. I let vind må der gerne være små folder ved løjerterne, idet faconen i fokken derved flyttes lidt bagud og dybden øges en smule, dette giver det bedste profil.

Spiler

Spilerstagens fæste på masten bør sidde i en højde af 1,80 m. over ruffet. Stage justeres således, at den står vandret. Derved opnås den størst effektive længde af spilerstagen og det størst mulige projicerede areal til vinden. Vores spiler er designet hertil. I let vind justeres stagehøjden således, at skødebarmene på spileren flyver lige højt, for at få den bedste indfaldsvinkel på det luv sidelig, samtidig med at det læ sidelig er maximalt åbent.

På skæring i hård luft må spilerstagen under ingen omstændigheder komme nærmere til forstaget end 50 cm for at forhindre båden kommer ud af kontrol og skærer op.

Hvis du har spørgsmål vedrørende trim, så kontakt Peter Westfal eller Jens Fast

God vind!

Kontakt Scan-kap 99 klasse specialisterne:

Peter Westfal


+45 3920 4090
peter@dk.northsails.com

Klasse organisation er:  www.scankap99.foreningssite.dk