Spækhugger



Storsejl (SA-6)

SA-6 storsejl et har fået lidt større forkurve, og profilen midt i sejlet er gjort lidt dybere Dette har vi først og fremmest gjort for at bringe hækstaget noget mere i spil og bedre kunne holde forstaget i højere vindstyrker samtidig med at vi har skabt mere ”power” til storsejlet i lavere vindstyrker Sejlet er skåret med horisontale baner i en stabil Polyester sejldug.

 • 1 gennemgående sejlpind
 • 3 kortere agterkant sejlpinde
 • Klassemærke
 • Sejlnumre
 • Sejlpose

Kontakt os for priser og mere information


Genua (CC-2)

CC-2 genuaen er vores all round  tur sejl. Genuaen er designet med horisontale baner i en stabil Polyester sejldug.

 • Hager i forliget
 • Lang sejlpose

Kontakt os for priser og mere information


Genua (SG-2)

SG-2 genuaen er vores all round kapsejlads sejl. Genuaen er designet i et TriRadial skæring og er nu fabrikeret i en Mylar / Polyester dug med Taffeta på den ene side, Det forlænger levetiden af sejlet dramastik. Genoaen har, set i forhold til KPG-2,  ligeledes fået lidt mere dybde og faconen er rykket lidt tilbage i sejlet idet forstaget nu holdes mere ret med hækstaget. Disse ændringer giver lidt mere højde og det gør som helhed sejlene lettere at trimme præcist og dermed at stille om ved vekslende vindstyrker.

 • Hager i forliget
 • Lang sejlpose

Kontakt os for priser og mere information



Fok (SH-6)

SH-6 supplerer SG-2 Genuaen, som vores hårdtvejrs sejl. Den er designet med horisontale baner i en stabil kraftig Polyester sejldug.

 • 1 gennemgående sejlpind
 • 2 kortere agterkant sejlpinde
 • Sejlpose

Kontakt os for priser og mere information


Spiler (DS-6)


DS-6 er vores maksimum klasse spiler. Den er designet i et Gradient layout som giver en glat jævn spiler som er let at trimme. Selvom den er designet til at gå dybt er det også en effektiv all round spiler. Den bliver leveret i en let stabil og hårdt coated 0,75 oz. nylon sejldug.

 • Sejlnummer
 • Sejlpose  

Kontakt os for priser og mere information


Introduktion

Formålet med denne trimvejledning er at give vores Spækhugger kunder en standardiseret vejledning, samt bedst mulig udnyttelse af deres nye North Spækhuggersejl.

Denne trimvejledning er udarbejdet af Tom Carlsen. Følg vejledningen så nøjagtigt så muligt. Det vil alt id være en god ide at eksperimentere på din egen båd, da mandskabets vægt, bådens balance, mastens beskaffenhed samt lokale forhold også vil have indflydelse på det optimale trim.

Mastetrim ved anvendelse af North Sails Spækhugger sejl

Inden masten sættes i båden er det vigtigt at kontrollere at salings hornene sidder ret ud fra masten og at de sidder fast i salingsbeslagene.

Start med at kontrollere om sidevant og undervant er lige lange. Er der forskel mærk vantene i forhold til hinanden. Sæt masten i båden, monter topvant og undervant, sæt vantene løst an men så masten står lige i båden.

Mastehældningen bestemmes på følgende måde: Forstaget føres ind til masten og der sættes et tape mærke d for overkant af sort mærke ved bom. Forstaget monteres og der måles ned langs forstaget til skæring med dæk. Dette mål skal være 1,41 m som udgangspunkt.

Mastens placering på mastefoden, bestemmes ved at måle J målet, som er afstanden fra forstagets skæring med dæk til forkant mast. Dette mål skal være 2,90 m (maksimal afstand ifølge klassereglerne). Ryk masten frem og tilbage i foden indtil målet er ca. 2,905 - 2,91 m. Sæt derefter en masteklods i mastehullet bag masten så masten presses frem til 2,90 m. Det skal give masten en svag krumning på ca. 3-5 cm pilhøjde.

Derefter monteres en klods i hullet foran masten for at forhindre at masten står uroligt i grov sø. Noget afstand skal der dog være så masten kan skyde sig frem ved kompressions trykket fra rig og sejl.

Det er vigtigt at der er styr på siden af masten så masten ikke kan bevæge sig sideværts men kun frem og tilbage.

Stram topvantene op i begge sider så de har et tryk på 27, målt med en Loos vantmåler. Undervantene sættes med et tryk på 6 som udgangspunkt men justeres så masten står lige sideværts på kryds.

Kontakt Spækhugger klasse specialisterne:

Theis Palm

+45 3920 4090


theis@od.northsails.com
Klasse organisationen er: www.spaekhugger.dk