Under 3DLs Mikroskop


Bill Pearson er Teknisk Direktør på North's 3DL® produktionsanlæg i Minden, Nevada. I sin rolle som produktions ansvarlig for 3 DL fungerer Pearson, der selv er sejlmager med en teknisk baggrund, som oversætter mellem de 6 fuldtids ansatte ingeniører og North's sejlmagere og salgskonsulenter. med Person og 3 DL er der altid noget nyt på tapetet.

Electron microscope image of 3DL laminate demonstrates how vacuum bagging at one atmosphere of pressure (approx. 1,800 lbs. per square foot) conforms Mylar laminate films closely around yarns to minimize harmful voids in the laminate.© North Sails “For nyligt undersøgte jeg et antal 3DL prøver under et elektron microskop for at se hvorledes 3DL laminater fremstår sammenlignet med "look-a-like" sejl, som lamineres i flade sektioner før de samles til et sejl. Hvad vi opdagede var, at fordi mange af disse "look-a-like" laminater formes under meget svagt eller intet vakuum pres, opstår der en masse bobler i laminatet. Microskopet viste at 3DL laminater er kontinuert lim og fiber (se ovenfor) mens der i mange af konkurrent produkterne er bobler - områder, hvor der ikke er lim eller områder, hvor der er luft istedt for fiber eller film. Dette er et sikkert tegn en kvalitetsmæssig ringere laminering, som ikke vil holde sammen lige så længe som et laminat af uafbrudt fiber og film

[mi:511a=l p=s c=y mw=230] “En anden ting som mikroskopet afslørede var forskellen mellem at skabe et laminat ved brug af vacuum pres, hviket er 3DL's metode, og forme det ved hjælp af pres fra ruller, hviket er den metode en del af de typiske "look-a-like" sejl produceres. 3DL sejl materialet bygges ved brug af 1 atmosfære vacuum, hvilket svarer til ca 900 kilo pr. square fod. En del af kopi sejl bygget ved at føde flade stykker af film og fiber gennem ruller, som presser materialerne sammen uden noget vacuum pres. Forskellen er at 3DL bruger vacuum tryk sammen med en varme hærdnings proces til a "vacuum-pakke" filmen rund om hver enkelt fiber tråd. Vi kalder det at "konsolidere laminatet", fordi vacum'en indsættes mellem lagene og suger filmen ned og rund om fiber trådene med det resultat, at der fremkommer en meget tæt sammenkobling af fiber og film. Hvis man derimod prøver at laminere sejl materialet blot ved extern tryk, så kan man ikke - uanset hvor meget tryk man bruger, få filmen til at svøbe sig ned til og rundt om hver enkelt fiber - der vil altid være bobler tilbage i laminatet

© North Sails “Traditionelt lamineret sejldug, der bruges til at bygge panelsejl med, bliver fremstillet ved hjælp at tryk-rulle systemer, så hvorfor er det mindre effektivt ved laminering af 3DL kopi sejl? Svaret ligger i symmetri og profil. Ved lamineret sejldug er fibrene eller stoffet symmetrisk med et givent antal fibre pr inch, de løber alle i den samme retning og mønstret gentages på tværs af dugrullens bredde. Ideen bag 3DL og kopierne er, at der er større koncentrationer af fibre der hvor belastninger er, og færre der, hvor der er mindre belastning, hvilket giver en mere effektiv udnyttelse af sejlets samlede fibermængde. Dette skaber bunker af fibre i højbelastnings områder, så man ikke har en jævn laminat tykkelse. Derudover løber fibrene i belastnings orienterede sejl i en mængde forskellige retninger og ikke i den samme, som det er tilfældet i lamineret sejldug. Så mange fibre krydser hinanden, hvilket gør det betragtligt meget sværere for en rulle at presse film ned i de millimeter bredde hulrum, der opstår mellem fibrene. Det er derfor vi bruger vacuum pres til at fremstille 3DL sejl.

“Jeg fandt også ud af at fibrene i typiske "look-a-likes" var imprægneret med klæber, hvilket vi for længst har erkendt, er den forkerte måde at konstruere et fleksibelt laminat. Det er langt bedre, når der er fokus på levetid for fibrene, at coate dem med klæber istedet for at imprægnere dem. Det er fordi imprægnering, som det gøres af en bådbygger som laminerer et skrog eller dæk i fiberglas, carbon eller aramid, skaber fibre, der er stive. Det betyder at de ikke er særlig fleksible. Når man bygger en flyvinge eller et båd skrog er imprægnering nødvendig, men når man skal bygge et sejl er coatning den rigtige metode, fordi vi ønsker et laminat, der er fleksibelt. Coatning med klæber tillader at ydersiden af fibren klæber sig til filmen, mens det indre af fibren forbliver blød og dermed med mulighed for at bevæge sig og tilpasse sig i forhold til hinanden og ikke knække, når sejlet flekser.