© Courtesy of Q-Lab Corporation

UV TEST

Fordi North Sails bygger flere sejl end nogen anden sejlmager i verden ser vore designere, service folk og sælgere utallige eksempler på, hvordan sejl ældes. North kombinere disse oplevede hændelser skabt af solens stråler, fugt og mug med videnskabelige forsøg for løbende at forbedre vor viden om sejldugs ældningsproces.

I samarbejde med verdens ledende UV forsknings laboratorium i Florida, gennemfører North løbende langtidsforsøg af alle vor produkter. Laboratoriet har specialiseret sig i kontrollerede eksponering af materialet i naturligt sollys. Et ofte brugt alternativ, er at gennemføre test under kunstigt UV lys. Denne metode producerer resultater meget hurtigere, men det er vor erfaring at der meget ofte ikke er konsistens mellem testresultater fra kunstig UV bestråling, og de skader vi rent faktisk kan se på sejl, der har været udsat for en tilsvarende naturlig UV bestråling. Udendørs forsøg tager altså længere tid, men efter vor opfattelse er resultaterne så meget bedre, at de er værd at vente på.

I dag er mere end 750 stykker dug fra såvel North, som fra konkurrenter, blevet testet i, hvad der må betegnes som verdens mest ambitiøse UV test program indenfor sejl. De eksponerede stykker bliver analyseret efter 500, 1000, 1500 og 2000 timers solbestråling. Halvdelen af prøverne testes for trækstyrke – og dermed reduktionen i trækstyrke og den anden halvdel bliver udsat for North’s FlexCycle test, der simulerer blafring af dugen og derefter testes så for trækstyrke reduktion.

Som en del af forskningen undersøges stykker af dug fra Open 60 både, som har sejlet kapsejlads rundt om jorden. Her har vi sammenlignet udsnit af North sejl og konkurrenters sejl, taget fra de samme områder i sejlet. Da disse både har sejlet stort set den samme distance i stort set de samme vind- og vejrforhold kan man relativt enkelt sammenligne de forskellige dugtypers modstandskraft overfor UV.